Total de visualitzacions de pàgina:

dilluns, 30 d’agost de 2010

AGRADECIMIENTO-AGRAIMENT

En la “XIV Volta a Peu a Corbera” cruzaron la meta mas de 450 atletas dando asi a entender que la prueba se esta consolidando como una de las mas atractivas dentro de su categoría, dicho atractivo debemos achacarlo al recorrido que sigue la prueba, un cierto grado de dificultad de la misma, y a una organizacion, en mi modesta opinión, mas que notable por parte de los integrantes del C.A.CORBERA que además en esta edición han querido incorporar el sistema de cronometraje por chip y obsequiar con una camiseta conmemorativa de la edición de un tipo y calidad diferentes a la obsequiada hasta ahora.
Estas modificaciones, como era de suponer, han suscitado criticas por parte de algunos atletas que no han podido participar a causa de la limitación de plazas y al desconocimiento de que la inscripción debía de efectuarse a través de internet. Por todo esto a los integrantes del C.A. CORBERA, nos gustaría que comprendieran que todo esto no se hace con animo de lucro, ya que la ganancia es minima y el riesgo importante. En esta edición hemos querido “probar”este sistema ya que el patrocinio es limitado y el gasto considerable.
En resumen el C.A. CORBERA agradece a todos los participantes, patrocinadore y organizacion y espera de los mismos el mismo apoyo que hasta la fecha, asi también agradece las criticas y sugerencias que puedan surgir en adelante con el fin de mejorar la prueba en todos los aspectos, en definitiva:

GRACIAS


En la “XIV Volta a Peu a Corbera” van creuar la meta mes de450 atletes donant així a entendre que la prova s'esta consolidant com una de les mas atractives dins de la seua categoria, dita atractiva hem d'atribuir-ho al recorregut que seguix la prova, un cert grau de dificultat de la mateixa, i a una organització, en la meua modesta opinió, mes que notable per part dels integrants del C.A.CORBERA que a més en esta edició han volgut incorporar el sistema de cronometratge per xip i obsequiar amb una camiseta commemorativa de l'edició d'un tipus i qualitat diferents de l'obsequiada fins ara.
Estes modificacions, com era de suposar, han suscitat critiques per part d'alguns atletes que no han pogut participar a causa de la limitació de places i al desconeixement que la inscripció devia efectuar-se a través d'internet. Per tot açò als integrants del C.A. CORBERA, ens agradaria que comprengueren que tot açò no es fa amb anime de lucre, ja que el guany és minima i el risc important. En esta edició hem volgut “provar”este sistema ja que el patrocini és limitat i el gasto considerable.
En resum el C.A. CORBERA agraïx a tots els participants, patrocinadors i organització i espera dels mateixos el mateix suport que fins a la data, així també agraïx les critiques i suggeriments que puguen sorgir d'ara en avant a fi de millorar la prova en tots els aspectes, en definitiva:

GRÀCIES

diumenge, 29 d’agost de 2010

CLASIFICACIO CORREDORS LOCALS XIV VOLTA APEU A CORBERA


A LA CLASIFICACIO FALTA EL CORREDOR LOCAL DANIEL LLEDO MATOSES, QUE PER ALGUNA RAO NO HI ES AL PDF DE CONXIP.
DEMANEM DISCULPES A DANI 

dijous, 19 d’agost de 2010

PUBLICACIONS AL BLOG DEL C.A.CORBERA

Si desitgeu publicar al guna cosa al blog, podeu enviarli-ho a Juan Corts (Canyot/Papelero) a la direccio e-mail canyot67@hotmail.com

AVIS ALS MEMBRES DEL C.A. CORBERA!

El proper dimarts dia 24 a les 18:00h ens reunirem a casa de Pascual Artal per a marcar l´itinerari de la XIV volta a peu a Corbera i concretar altres asumptes d´interes per al bon funcionament de la cursa.

PARTICIPACIO C.A. CORBERA A LA MATUTINA DE CULLERA


diumenge, 15 d’agost de 2010

FOTOS 2009-2010

RIOLA 2009


CULLERA 2009CARLET 2009


MITJA MARATO ALMANSA 2010


MITJA MARATO CANALS


GRAN FONS LA VALLDIGNA 2010


RIOLA 2010


FAVARA 2010

diumenge, 8 d’agost de 2010

MOLTA PRESENCIA

Els atletes del C.A. CORBERA, han estat presents en multitud de carreres populars, especialment en les celebrades en les poblacions mes pròximes a la localitat de la qual és originària el Club.

Així perquè han participat en ALGEMESÍ, GUADASSUAR, ALZIRA, RIOLA, LLAURÍ, PLATJA DE TAVERNES,MATUTINA DE CULLERA, FAVARA, etc. Açò quant a carreres celebrades recentment, però durant tot l'any multitud de proves han comptat amb la presència d'integrants del C.A. CORBERA, com ara 10Km DIVINA PASTORA de València, mitges maratons de ROQUETTE-LAISA en Benifaió, Riba roja del Túria, Canals, Almansa, així com a grans fons com el de Massamagrell o Tavernes de La Valldigna per citar algunes proves.

Este nivell de participació posa de manifest l'interés que posen els integrants del C.A.CORBERA que la practica de l'esport prenga inpuls en la nostra població, amb la finalitat de ser un referent i captar adeptes a la practica de qualsevol disciplina esportiva.

Amb este propòsit el C.A. CORBERA junt amb l'aj. de Corbera estan organitzant la XIV VOLTA A PEU A CORBERA, una prova que compta amb un molt interessant numbre d'adeptesper tot arreu i que enguany ofereix novetats importants, ja que la inscripció a la prova absoluta es realitzara mitjansant internet i serà cronometrada per “xip”.